+420774152624 | info@tojako.cz

Ceník

Cena individuálního projektu rodinného domu

CENA INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

Stanovení ceny individuálního projektu rodinného domu běžně vychází z výpočtového honoráře architekta/inženýra podle započitatelných nákladů nebo na základě sazebníku UNIKA (ÚRS PRAHA). Jedná se o oficiální sazebníky určené přímo pro architekty a projektanty. S pomocí uvedených sazebníků se vypočte cena na základě předpokládáné ceny stavby na klíč. Níže uvedené odkazy slouží na tyto výpočty cen:

  • Výše započitatelných nákladů – doplňte předpokládanou cenu.
  • Honorářová zóna – pro rodinné domy vyberte zónu III.
  • Zbytek ponechejte beze změn.

My tyto sazebníky nepoužíváme, protože svádí k umělému navyšování ceny a velikosti domu. Ve skutečnosti to znamená, že čím dražší dům architekt navrhne, tím více peněz za projekt může následně vyfakturovat. Tento způsob nacenění projektu je proto pouze orientační a místo něho volíme výpočet cen podle skutečných nákladů na projekt. Tímto postupem Vám můžeme poskytnout výrazně nižší ceny a zárověň váš dům uměle nezvětšovat.

 

(STS) – architektonická studie stavby

jedná se nejdůležitější část projektové dokumentace. Je to samotný návrh stavby : dispozice, pohledy, barvy, umístění a orientace na parcele a práce architekta s tím spojené jako jsou 3D vizualizace, schůzky a konzultace s klienty. Tato dokumentace slouží jako základ pro další stupně projektu. Investice do této dokumentace se Vám vrátí v podobě kvalitně navrženého bydlení dle Vašich představ.

(DUR) – dokumentace pro územní řízení

tato část projektové dokumentace se zpracovává pouze u rodinných domů nad 150m2 zastavěné plochy.

(DSP) – dokumentace pro stavební povolení

jsou to základní stavební výkresy na jejiž základě stavební úřad vydává stavební povolení. Podle této dokumentace může investor stavět poutze na vlastní zodpovědnost.

(DPS) – dokumentace provedení stavby

nejsložitější a nejobsáhlejší část projektu. Vše je v této části vyprojektováno do posledního detailu a součástí je také položkový rozpočet. S touto dokumentací můžete zabránit vzniku víceprací na stavbě. Návratnost investice do této dokumentace je tedy oproti jiným stupňum vysoká.