+420774152624 | info@tojako.cz

Postup spolupráce

 • Osobní schůzka
 • Návštěva dané lokality (stavební parcely)
 • První skica

 

Do této fáze je vše nezávazné čili zdarma!

 

 • Smlouva o dílo
 • Konfrontace a diskuse nad prvním návrhem
 • Varianty návrhu
 • Diskuse nad interaktivním 3D modelem
 • Studie stavby (STS)
 • Vizualizace domu osazená do fotografie parcely
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Vyřízení územního řízení (inženýrská činnost)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Vyřízení stavebního povolení (inženýrská činnost)
 • Dokumentace provedení stavby (DPS)
 • Autorský dozor na stavbě (AD)
 • Technický dozor na stavbě (TD)
 • Kolaudace stavby